Relacje inwestorskie

1. Informacje o spółce

Inside Park S.A

ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń

Dane rejestrowe

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 100.000 zł

KRS: 0000841673

NIP: 9562318255

REGON: 364767604

2. Akcjonariat

Tomasz Laskowski – 50.000 akcji

Alicja Laskowska – 50.000 akcji

3. Zasady ładu korporacyjnego

5. Ogłoszenia

W tym momencie nie ma żadnych ogłoszeń.

6. Dane kontaktowe dla Inwestorów

Jeśli masz pytania dotyczące relacji inwestorskich, skontaktuj się z naszą spółką.

bok@insidepark.pl

+48 883 356 436