Relacje Inwestorskie

Inside Park S.A

ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń

 

DANE REJESTROWE

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 100.000 zł

KRS: 0000841673

NIP: 9562318255

REGON: 364767604

Tomasz Laskowski – 50.000 akcji

Alicja Laskowska – 50.000 akcji

 

Zarząd: Tomasz Laskowski

Rada Nadzorcza:

– Magdalena Dorynek

– Lucyna Kolenda

– Krzysztof Matela

Inside Park aplikacja spółka z o.o. wchodzą w skład grupy kapitałowej Inside Park S.A. podpisała umowę o dofinansowanie  na zakup systemu informatycznego jako wartości niematerialnej i prawnej w celu świadczenia innowacyjnych usług  w Toruniu w zakresie wynajmu nieruchomości, kupna i sprzedaży należności z tytułu najmu, rezerwacji nieruchomości, świadczenie usług naprawiania i remontowania mieszkań, wideo instruktażowych dla zagadnień związanych z nieruchomościami.

Wartość projektu z UE: 499 800

Zgodnie z polityką informacyjną informujemy, że jedna ze spółek wchodząca w skład Inside Park S.A kupiła nieruchomość o wartości powyżej 1 000 000 złotych.

Zgodnie z polityką informacyjną informujemy, że Inside Park S.A. podpisała umowę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie na zakup systemu informatycznego jako wartości niematerialnej i prawnej w celu świadczenia innowacyjnych usług w zakresie licytacji stawek czynszu najmu.

Jeśli masz pytania dotyczące relacji inwestorskich, skontaktuj się z naszą spółką.

bok@insidepark.pl

+48 883 356 436