INSIDE PARK

Relacje inwestorskie

Dostarczamy inwestycje nieruchomościowe, które generują zyski już od pierwszego dnia od podpisania aktu notarialnego.

RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd i Rada Nadzorcza

Tomasz Laskowski
Prezes zarządu

Założyciel oraz prezes firmy Inside Park SA. Certyfikowany doradca nieruchomości, szkoleniowiec oraz lider stowarzyszenia Mieszkanicznik. Doświadczony przedsiębiorca, wizjoner widzący szczyty oraz znający drogę pod górę. Autor książki „Coś o nieruchomościach”. Jego największą pasją są nieruchomości. W gronie zadowolonych klientów posiada ponad 800 osób, a na koncie ponad 400 sfinalizowanych transakcji. Sprzedał nieruchomości za ponad 100 mln zł jeszcze przed ukończeniem 33 roku życia.

dr Krzysztof Matela
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2020 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Inside Park SA. Sprawuje nadzór nad strategią, bieżącym zarządzaniem i finansami spółki. Posiada doktorat z socjologii oraz dyplom w obszarze psychologii biznesu. Specjalista w zakresie budowania wartości firm. Dr K. Matela spełnia kryterium niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Mariusz Cnotek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od ponad 20 lat działa w sektorze nieruchomości, gdzie zdobył niezbędne umiejętności związane z projektowaniem, budową, zarządzaniem i inwestowaniem w tej branży. Przyczynia się do rozwoju i poprawy strategii firmy, w szczególności w zakresie działań związanych z inwestycjami w nieruchomości. M. Cnotek spełnia kryterium niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Tomasz Mosiołek
Członek Rady Nadzorczej

Posiada bogate doświadczenie w sektorze finansowym, zdobyte podczas wieloletniej pracy w renomowanych instytucjach finansowych, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania kapitału. T. Mosiołek spełnia kryterium niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Przemysław Roszek
Członek Rady Nadzorczej

Od 2022 roku członek rady nadzorczej spółki Inside Park SA. Wspiera działanie przedsiębiorstwa, wiedzą z zakresu rynków kapitałowych, matematyki finansowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, doradzając najlepsze rozwiązania. Wzmacnia działania spółki, wykorzystując bogate doświadczenie w zakresie inżynierii lokalizacji oraz ubezpieczeń. P. Roszek spełnia kryterium niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

dr Michał Weyna
Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej spółki od I kwartału 2024 roku. Wspiera przedsiębiorstwo w kontaktach z bankami oraz partnerami biznesowymi, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Z sukcesem rozwinął swoje dwie zyskowne firmy zatrudniające łącznie kilkadziesiąt osób. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych i zarządzania. Dr M. Weyna spełnia kryterium niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

RELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariat

Aktualny stan akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba procentLiczba głosówLiczba procent
Alicja Laskowska439 350,0039,33439 350,0039,33
Tomasz Laskowski389 100,0034,84389 100,0034,84
Dawid Pytel100 000,008,95100 000,008,95
Pozostali188 497,0016,88188 497,0016,88
Suma1 116 947,00100,001 116 947,00100,00

RELACJE INWESTORSKIE

Komunikaty

Komunikaty EBI

Spółka Inside Park S.A. złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu.

Komunikaty ESPI

Spółka Inside Park S.A. złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu.

RELACJE INWESTORSKIE

Kalendarium

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Spółka Inside Park S.A. złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym wybrany został Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu Spółki, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Inside Park S.A. do kwoty 1 116 947,00 zł po emisji akcji serii C i D

Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z prawidłowym zasubskrybowaniem 81.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 5.947 akcji zwykłych na okaziciela serii D, dokonała przydziału wszystkim osobom, które skutecznie złożyły zapisy na akcje we wskazanym terminie.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Dokument informacyjny o ofercie papierów wartościowych

POBIERZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęte zostały uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i D w trybie subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz uchylenia w całości Statutu Spółki i nadania nowej treści tekstu jednolitego Statutu

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą firmą Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Uzyskanie subwencji finansowej w ramach programu rządowego “Tarcza Finansowa 2.0”

Posiedzenie Rady Nadzorczej Inside Park S.A.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024/2025

Zarząd Inside Park SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024/25

RELACJE INWESTORSKIE

Walne zgromadzenia

Zarząd Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20.02.2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Toruniu przez Barbarę Gawin przy ul. Chełmińskiej 11/3.

OgłoszenieProjekty uchwałFormularz pełnomocnictwaLiczba akcji i głosów

Zarząd Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 15.02.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Toruniu przez Barbarę Gawin przy ul. Chełmińskiej 11/3.

OgłoszenieProjekty uchwałFormularz pełnomocnictwaLiczba akcji i głosów

Zarząd Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 26.10.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:05 w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Toruniu przez Barbarę Gawin przy ul. Chełmińskiej 11/3.

OgłoszenieProjekty uchwałFormularz pełnomocnictwaLiczba akcji i głosów

RELACJE INWESTORSKIE

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny to podstawowe zasady, praktyki i procesy, którymi zarządza się firmą. To integralna część jej zrównoważonego rozwoju. Inside Park SA od 2022 roku wdraża ESG, mimo że z formalnego punktu widzenia nie ma takiego obowiązku. Litera G w skrócie ESG pochodzi od angielskiego słowa governance i jest równie ważna, jak E (ang. environment – środowisko) oraz S (ang. social – społeczeństwo). Zrównoważony rozwój w zakresie ładu korporacyjnego oznacza przejrzystość działań i transakcji, odpowiedzialny nadzór oraz podejmowanie działań zgodnych ze strategią spółki i jej polityką antykorupcyjną. G to także etyczne przywództwo i etyczny sposób prowadzenia relacji w biznesie.

Dokument informacyjny

RELACJE INWESTORSKIE

Raporty

Raporty roczne
Raport z rokuRaport PDF
Raport roczny za 2023 r.Sprawdź raport
Raport roczny za 2022 r.Sprawdź raport
Raport roczny za 2021 r.Sprawdź raport
Raport roczny za 2020 r.Sprawdź raport
Raporty okresowe

INSIDE PARK

Dlaczego właśnie my?

Przedstawimy Ci unikalną ofertę, skupiającą się na Twoim sukcesie jako inwestora. Wiemy, że dla Ciebie liczy się potencjalny zysk. Dlatego oferujemy więcej niż tylko nieruchomości.

Co zapewniamy?
Jako Klient Inside Parku zyskujesz nie tylko możliwość inwestowania w atrakcyjne kamienice. Otrzymujesz też kompleksową usługę concierge. Nie musisz martwić się o codzienne sprawy związane z nieruchomościami. Zajmujemy się tym wszystkim za Ciebie.

Patrycja Lewandowska Dyrektor ds. relacji inwestorskich

Telefon: +48 534 729 069
Email: p.lewandowska@insidepark.pl

dlaczego wlasnie my image

RELACJE INWESTORSKIE

Strategia spółki

Przycisk 1
Przycisk 1
Przycisk 1
Przycisk 1
Jako spółka akcyjna Inside Park S.A., kładziemy duży nacisk na przejrzystość i profesjonalizm, co buduje zaufanie naszych klientów, partnerów i inwestorów. Nasz status wymaga od nas regularnego raportowania i przestrzegania standardów korporacyjnych, co przekłada się na wysoki poziom zaufania i wiarygodności. Ponadto, zobowiązani jesteśmy do ciągłego doskonalenia i innowacji, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku i zapewnić naszym inwestorom najlepsze możliwe rozwiązania.

INSIDE PARK

Nasz autoryzowany doradca

ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. jest od 2012 r. Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect i Catalist. Specjalizuje się we wprowadzaniu Spółek do alternatywnego systemu obrotu NewConnect  oraz doradztwie w obsłudze Emitentów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Wspiera przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, zapewnia kompleksowe doradztwo prawne, gospodarcze, podatkowe, dostosowane do dynamicznego świata biznesu.

Nasza współpraca obejmuje przede wszystkim debiut na giełdzie, co stanowi istotny element naszej strategii biznesowej. Dzięki ich specjalistycznej wiedzy i doświadczeniniu możemy skutecznie wkraczać na rynek giełdowy, osiągając swoje cele i rozwijając swoje inwestycje.

Jesteśmy dumni z partnerstwa z Abistema i przekonani, że to kluczowy krok w naszym wspólnym sukcesie.

RELACJE INWESTORSKIE

SPRAWDŹ NASZE PREZENTACJE

Jako spółka akcyjna Inside Park S.A., kładziemy duży nacisk na przejrzystość i profesjonalizm, co buduje zaufanie naszych klientów, partnerów i inwestorów. Nasz statut wymaga od nas regularnego raportowania i przestrzegania standardów korporacyjnych, co przekłada się na wysoki poziom zaufania i wiarygodności. Ponadto, zobowiązani jesteśmy do ciągłego doskonalenia i innowacji, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku i zapewnić naszym inwestorom najlepsze możliwe rozwiązania.

RELACJE INWESTORSKIE

Pytania i odpowiedzi

W dniu 5 lipca 2023 roku spółka złożyła do zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu. Obecnie czeka na wyznaczenie daty debiutu. 

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, opłat administracyjnych i innych opłat eksploatacyjnych wpływa negatywnie na wyniki finansowe spółki. 

W związku z tym spółka systematycznie optymalizuje koszty związane z ograniczeniem utrzymania ilości punktów elektrycznych i gazowych do minimum. Zarząd wystosował do kadry specjalizującej się w obsłudze budynków komunikat mający na celu wyeliminowanie zbędnych kosztów. Rewizja kosztowa jest dokonywana w spółce minimum raz w roku. Pozwala to utrzymać odpowiedni cash flow oraz zadbać o wyniki spółki. Ponadto analiza kosztów w spółce odbywa się w cyklach miesięcznych. Polityka finansowa reguluje przyjmowanie i ewidencjonowanie faktur i rachunków w interwałach tygodniowych i dobowych. 

Kolejnym elementem zabezpieczających interesy spółki przed rosnącymi kosztami jest weryfikacja podpisanych umów o dostawę mediów pod kątem opłacalności oraz zwiększenie zysków, co rekompensuje wyższe koszty.

Ryzyko zmiany zainteresowania nabywaniem lokali w kamienicach występuje tak, jak w każdym segmencie branży nieruchomości. Istnieje  możliwość, że trend na lokalizacje centralne lub te, gdzie są usytuowane kamienice, będzie spadkowy. Występuje też ryzyko, że spółka zainwestuje w kamienicę, która nie będzie budziła zainteresowania nabywców poszczególnych lokali.

Spółka, wybierając lokalizacje pod swoje inwestycje, robi dogłębne analizy rynku, otoczenia, sąsiedztwa używając profesjonalnych raportów i wypracowanych procedur. Warto dodać, że spółka, kupując nieruchomość często ma już listę osób  zainteresowanych nabyciem poszczególnych lokali. Dzięki temu eliminuje ryzyko braku zainteresowania zakupem do poziomu obniżeniu zysku, a nie braku sprzedaży.

Inside Park jest w ciągłym procesie rekrutacyjnym. Cały czas szuka nowych wykonawców, zarówno generalnych, branżowych, jak i ogólnobudowlanych. Dzięki temu firma jest w stanie osiągnąć bezpieczny próg zaangażowania wykonawców w pracę z Inside Park. To spółka oferuje zlecenie w danych parametrach, a nie wykonawca oferuje swoje usługi. Takie podejście oraz nawiązane już kontakty z wykonawcami pozwalają pracować wg zasad i standardów przyjętych przez Inside Park. 

Przyszłe wyniki finansowe spółki w dużej mierze będą uzależnione od tempa realizacji poszczególnych projektów. W okresie pomiędzy zakończeniem realizacji poszczególnych projektów spółka może nie uzyskiwać przychodów albo uzyskiwać tylko ograniczone przychody, ponosząc jednocześnie w tym okresie koszty prowadzenia działalności. W efekcie w takich okresach spółka może wykazywać tylko nieznaczne przychody i generować straty. Celem spółki jest realizacja równocześnie co najmniej kilku projektów, na różnym etapie zaawansowania, celem stałego posiadania w ofercie gotowych nieruchomości i ustabilizowanie wyników finansowych.

Inside Park
Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń