Załoga Inside Park

Zaufaj profesjonalistom

Zarząd i rada nadzorcza

Tomasz Laskowski

Prezes Zarządu
Założyciel, główny akcjonariusz oraz Prezes Inside Park S.A. Certyfikowany doradca nieruchomości, szkoleniowiec oraz lider Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Doświadczony przedsiębiorca, wizjoner widzący szczyty oraz znający drogę pod górę. Autor książki „Coś o nieruchomościach”.

Alicja Laskowska

Prokurent
Z firmą Inside Park S.A związana od początków jej istnienia. Jest akcjonariuszem spółki, prokurentem oraz pełni funkcję architekta wnętrz. Zajmuje się przygotowywaniem projektów technicznych oraz doradza w zakresie aranżacji pomieszczeń. Specjalistka od wydobywania potencjału nieruchomości.

dr Krzysztof Matela

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Strateg, wizjoner i doradca finansowy. Od 2020 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Inside Park S.A. Sprawuje nadzór nad strategią, bieżącym zarządzaniem i finansami Spółki. Posiada doktorat z socjologii oraz dyplom w obszarze psychologii biznesu. Specjalista w zakresie budowania wartości firm.

Lucyna Kolenda-Ciesielska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Z firmą Inside Park S.A. związana od początku jej istnienia. Jako Radca Prawny czuwa nad bezpieczeństwem transakcji oraz trzyma pieczę nad poprawnością dokumentacji. Często występuje jako pełnomocnik Spółki.

Magdalena Dorynek

Członek Rady Nadzorczej
Od 2020 roku członek rady nadzorczej spółki Inside Park S.A. Wspiera prace przedsiębiorstwa wiedzą i doświadczeniem z zakresu kontrolingu finansowego i sprzedaży. Zajmuje się analizą i zarządzaniem finansami. Wzmacnia działania spółki wykorzystując bogate doświadczenie biznesowe. Dba o wzrost wskaźników w spółce.

Dział prawny

Adam Bieniek

Radca Prawny
Radca prawny, z firmą Inside Park S.A. związany od 2019 roku. Świadczy spółce usługi doradcze w zakresie spraw związanych z realizacją inwestycji budowlanych i obrotem nieruchomościami. Udziela wsparcia w zakresie tworzenia, opiniowania oraz negocjowania wszelkiego rodzaju kontraktów w obrocie gospodarczym.

Administracja

Patrycja Lewandowska

Koordynator Biura
Z firmą Inside Park S.A. związana od grudnia 2017 roku. Pełni funkcję koordynatora biura. Do jej obowiązków należy kompleksowa organizacja pracy biura, administrowanie spółkami, obsługa posprzedażowa oraz reklamacyjna. Jest magistrem psychologii. Posiada wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Piotr Wiznerowicz

Specjalista ds. Administracyjnych
Z firmą Inside Park S.A. współpracuje od początku jej istnienia. Zajmuje się wyszukiwaniem okazji, projektowaniem oraz zarządzaniem budowami. Przygotowuje i składa dokumenty niezbędne dla inwestycji, dba o pozwolenia oraz zgody. Zleca i nadzoruje ekspertyzy, przeglądy, opracowania konserwatorskie oraz remonty i naprawy. Dba o kontakty m.in. z inwestorami, wykonawcami i zarządcami nieruchomości.

Gabriela Królicka

Manager Hotelarski
Doświadczony Manager hotelarski. Specjalistka w zakresie najmu oraz opieki nad gościem. Posiada tytuł Magistra w Zarządzaniu Gościnnością, który zdobyła w Dublin Institute of Technology. Z powodzeniem stosuje techniki, które przynoszą wyniki w postaci stałego wzrostu liczby rezerwacji.

Sprzedaż

Jakub Kilanowski

Sprzedawca Nieruchomości
Skuteczny manager procesów inwestycyjnych. Pełni funkcję specjalisty ds. sprzedaży. Zajmuje się aktywną sprzedażą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami firmy. Organizuje nadzór prac budowlanych i remontowych. Jest specjalistą od sprzedaży tzw. trudnych lokali.

Katarzyna Fijałkowska-Anusiak

Manager Projektu Inwestycyjnego
Z firmą Inside Park S.A. związana Od 2017 roku. Pełni funkcję managera projektu inwestycyjnego. Jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami i handlowcem. Koordynuje i nadzoruje prawidłowy przebieg projektów, począwszy od pozyskania nieruchomości poprzez przygotowanie jej do sprzedaży oraz samą sprzedaż.

Marketing

Radosław Tatara

Specjalista ds. Marketingu
Z firmą Inside Park S.A. związany od 2017 roku. Odpowiada w spółce za strategie marketingowe. Jest specjalistą ds. marketingu internetowego. Autor webinarów, stron sprzedażowych oraz kampanii reklamowych. Usprawnił działania firmy, wprowadzając liczne automatyzacje.

Patrycja Podgórska

Social Media
Z firmą Inside Park S.A. związana od kwietnia 2021 roku. Jest kierownikiem działu marketingu i PR. Zajmuje się kreowaniem wizerunku spółki. Specjalizuje się w marketingu internetowym, dba o social media firmy. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
tomasz laskowski

Tomasz Laskowski

CEO

Katarzyna
Fijałkowska-Anusiak

Manager
Projektu Inwestycyjnego
@: k.fijalkowska@insidepark.pl
tel. 883 356 431

Piotr Wiznerowicz

Specjalista ds. Administracyjnych
@: p.wiznerowicz@insidepark.pl tel. 537 743 199

Patrycja Lewandowska

Koordynator Biura
@: biuro@insidepark.pl
tel. 883 356 436

Patrycja Podgórska

Specjalista ds. PR i Marketingu
@: p.podgorska@insidepark.pl
tel. 664 995 588

Jakub Kilanowski

Doradca ds. Inwestycji i Nieruchomości
@: j.kilanowski@insidepark.pl
tel. 883 356 426