INSIDE PARK

Sławek Muturi zaczarował Toruń

Jego książkę wylicytowano za 1300 zł, a spotkanie z nim trwało dwukrotnie dłużej niż planowano. Sławek Muturi odwiedził Toruń z wykładem o inwestowaniu w nieruchomości.

Sławek Muturi to niekwestionowany lider branży nieruchomości, współzałożyciel stowarzyszenia Mieszkanicznik. Do Torunia przyjechał na zaproszenie Tomasza Laskowskiego, prezesa spółki Inside Park SA, lidera toruńskiego oddziału Mieszkanicznika. Jego wykład dotyczący inwestowania w nieruchomości oraz tego, jak systemowo rozwiązać problem braku mieszkań dla wychowanków domów dziecka, zgromadził kilkudziesięciu słuchaczy. W przyjaznych wnętrzach Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy goście spędzili znacznie więcej czasu niż planowali. Spotkanie ze Sławkiem miało bowiem trwać dwie godziny, ale podczas niego pojawiło się tyle nowych wątków i padło tyle ciekawych pytań, że wykład trwał 4 godziny zamiast planowanych dwóch i przerodził się w sympatyczną, światopoglądową rozmowę.

– Sławek Muturi to niezwykła osobowość – mówi Tomasz Laskowski. – Ma ogromne doświadczenie w branży nieruchomości, jest autorem dziewięciu książek, zna 12 języków obcych i dwukrotnie zwiedził wszystkie 195 krajów ONZ. Zdobył niezależność finansową i w wieku 43 lat przeszedł na emeryturę. Obecnie działa na rzecz poprawy warunków życia dorosłych wychowanków domów dziecka. Nic więc dziwnego, że spotkanie z nim trwało tak długo. Jest inspirującym człowiekiem.

Na spotkaniu Sławek Muturi krótko przedstawił swoje doświadczenie zawodowe, a następnie nakreślił problem dorosłych wychowanków domów dziecka. Wskazał, że w Polsce dziś w pieczy zastępczej przebywa pond 50 tysięcy dzieci. Gdy kończą one 18 lat, muszą opuścić domy, w których przebywają, a w ponad 85% nie mają dokąd pójść. Wracają więc do swoich środowisk bazowych lub trafiają na ulice.

Obecna na spotkaniu Monika Mikulska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, zwróciła uwagę, że jej zdaniem głównym problem nie jest brak miejsca do zamieszkania, lecz brak przygotowania wychowanków domów dziecka do samodzielnego, dorosłego, odpowiedzialnego życia. S. Muturi, podzielając jej pogląd, przedstawił swój pomysł na rozwiązanie tego systemowego problemu.

Muturi prowadzi fundację Fridomia, zapewniającą mieszkania wychowankom domów dziecka. Mieszkaniami tymi administrują organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest opieka nad dorosłymi wychowankami domów dziecka. NGO pomagają tym młodym osobom w usamodzielnianiu się, a następnie po około 3 latach mieszkanie trafia do kolejnej potrzebującej go osoby.

Jedna trzecia mieszkań fundacji Fridomia jest przeznaczana dla wychowanków, a dwie trzecie pod wynajem. Generują one zysk dla Fridomii, aby możliwy był zakup kolejnych mieszkań dla dzieci. W ten sposób zasoby fundacji stale rosną, a „osierocony problem” okazuje się możliwy do rozwiązania w perspektywie kilkudziesięciu lat.   

W przerwie odbyła się licytacja jednej z książek Muturiego. Po zaciętej walce egzemplarz „Psychologii wolności finansowej” został sprzedany za 1300 zł! Kwota ta wzbogaci konto akcji „Mieszkanicznicy pomagają”.

Następny wykład toruńskiego oddziału stowarzyszenia odbędzie się już w październiku. Wiedzą podzieli się adwokatka Katarzyna Bórawska.

INSIDE PARK

Sprawdź inne wpisy

INSIDE PARK

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chciałbyś wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Inside Park
Prosta 12-14/1,
87-100 Toruń

Inside Park
Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń