INSIDE PARK

O postępowaniu upadłościowym na grudniowym spotkaniu Mieszkanicznika

Grudniowe spotkanie toruńskiego oddziału Mieszkanicznika było zaskakujące: nie mogło się rozpocząć. Już pierwszy slajd wyświetlony przez prelegentów: „Postępowanie upadłościowe osób fizycznych i przedsiębiorców” wywołał taką lawinę pytań i komentarzy, że w zasadzie radcowie prawni mogliby nie omawiać dalej prezentacji, a spotkanie i tak byłoby uznane zgodnie za potrzebne i merytorycznie doskonałe.

Niemniej, goście grudniowej prelekcji: radczynie prawne i doradczynie restrukturyzacyjne Lidia Maszeńda i Oliwia Lewicka-Kućmaja oraz radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Michał Malinowski przestawili teoretyczne aspekty prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Referując je, bogato operowali przykładami i niestrudzenie odpowiadali na pytania gości toruńskiego oddziału Mieszkanicznika.

Prelekcja byłą trzyczęściowa. W pierwszej części, zatytułowanej Postępowanie upadłościowe osób fizycznych i przedsiębiorców poruszono takie kwestie jak

możliwość oddłużenia dla osób fizycznych, zasady i terminy złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości przedsiębiorców z punktu widzenia odpowiedzialności zarządu lub przedsiębiorcy. Rozmawiano też o uprawnieniach wierzyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku o ustanowienie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika.

W drugiej części pt. Nabycie nieruchomości i innych składników masy upadłości w toku postępowania upadłościowego – korzyści i zagrożenia radcowie prawni mówili o zasadach nabycia składników majątku od syndyka, o weryfikacji stanu prawnego nieruchomości oraz o nabyciu składników majątku w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (pre-pack) jako formy inwestycji.

Na zakończenie prelegenci przedstawiali wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorców. Poruszono między innymi temat najpopularniejszej obecnie formy restrukturyzacji, jaką jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Forma ta w krótkim czasie może doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami, w tym do redukcji zobowiązania i karencji w spłacie.

Nasi prelegenci:

Lidia Maszeńda — radczyni prawna, doradczyni restrukturyzacyjna. Od 2013 roku zajmuje się szeroko pojętą obsługą postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów o zróżnicowanej strukturze organizacyjno-prawnej. Brała udział w charakterze syndyka lub jego pełnomocnika w postępowaniach upadłościowych z różnych branż, w tym: budowlanej, spożywczej, ochrony mienia, producentów rolnych oraz w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Michał Malinowski — radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Od 2009 r. specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Występuje jako syndyk, a także świadczy usługi prawne na rzecz wszystkich dłużników, wierzycieli, syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców na wszystkich etapach strategii restrukturyzacji i upadłości. Jako doradca restrukturyzacyjny prowadzi kilkaset upadłości i restrukturyzacji.

INSIDE PARK

Sprawdź inne wpisy

INSIDE PARK

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chciałbyś wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Inside Park
Prosta 12-14/1,
87-100 Toruń

Inside Park
Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń