INSIDE PARK

Debata Forum Sztuki i Biznesu z udziałem prezesa Laskowskiego

Region Toruński BNI Polska zaprosił prezesa Inside Parku Tomasza Laskowskiego do udziału w debacie Forum Sztuki i Biznesu. Debata była częścią większego wydarzenia dotyczącego potencjału gospodarczego regionu.

W Forum uczestniczyli przedsiębiorcy zrzeszeni w oddziale toruńskim BNI Polska oraz artyści. regionu. Głównym punktem spotkania była debata dotycząca współpracy biznesu i kultury. Do udziału w niej Region Toruński BNI Polska zaprosił Annę Holz, prezes zarządu Biurfol Sp. z o.o., Krzysztofa Bruzia, prezesa Torimpex Trade Sp. z o.o. oraz prezesa Inside Park SA Tomasza Laskowskiego.

Przedsiębiorcy najpierw mówili o swojej działalności, a następnie zastanawiali się nad możliwościami efektywnej współpracy ze sztuką. Szef Inside Parku opowiedział o adaptacji kamienicy przy ul. Mickiewicza 124 w Toruniu na prywatny akademik. Korytarz wiodący na patio zdobią murale związane z Mikołajem Kopernikiem. Artystki tworzące murale zostały wyłoniliśmy w konkursie zorganizowanym przy współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Kultury Dwór Artusa i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. W lipcu dziesięcioosobowe jury pracujące pod przewodnictwem dziekan wydziału Joanny Kucharzewskiej i muralisty Andrzeja Poprostu wyłoniło cztery zwycięskie projekty i przyznało dwa wyróżnienia. W wakacje artystki malowały swoje prace.

– Ta współpraca przyniosła znakomity efekt. Win – win: wszyscy wygrywają. Inside Park umacnia swój wizerunek mecenasa sztuki i firmy inwestującej w lokalną kulturę, a sztuka zyskuje realną pomoc finansową. Nie mógłbym sobie wymyślić lepszej promocji – mówił prezes Laskowski.

Szef Inside Parku opowiedział też o oficjalnym otwarciu kamienicy. Spotkanie było trzyczęściowe. W pierwszej części komisja konkursowa oceniała powstałe murale i przyznała cenne nagrody. W drugiej części uroczystości odbyła się debata „Zielono mi. Przyjazne miasta, inkluzywne przestrzenie”, z udziałem m. in. zastępcy prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego, profesor Marii Lewickiej z Instytutu Psychologii UMK i dr Anny Zaręby z Wydziału Sztuk Pięknych. W debacie była między innymi mowa o zbyt małej dbałości o estetykę miejsc i budynków, która ma ogromne znaczenie dla komfortu i zdrowia zamieszkujących je ludzi.

Oficjalne otwarcie akademika zakończyło się potańcówką zorganizowaną przez artystę malarza, DJ-a, performera Tomasza Cebo.

– Jestem przekonany, że udział w uroczystości tak wielu przedstawicieli świata sztuki i nauki przekonał mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia do tego, że działania deweloperów mogą być i są utylitarne i estetyczne – podsumował Tomasz Laskowski.

Prezes Inside Parku nawiązał też do cyklu spotkań Biznes w kulturze i nauce, w jakich uczestniczy z inicjatywy CK Dwór Artusa. Spotkania skupiają szerokie grono instytucji i osób chcących promować lokalną twórczość. Rozmowy te są bardzo konkretne i prowadzą do wymiany oferty na zasadzie: co ja mogę zaoferować tobie, co ty możesz dać mi.

– Spotkania z przedstawicielami WOAK-u, Dworu Artusa, firmą MSU Publishing i toruńskimi artystami są bardzo miłe i wesołe, ale nie to jest celem rozmów. Jako przedsiębiorca oczekuję konkretów i cieszę się, że je otrzymuję. Planujemy stworzyć platformę do wymiany korzyści i potrzeb. Wydaje się, że jest to bardzo realne – relacjonował szef Inside Parku.

Forum Sztuki i Biznesu odbywało się Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu w dniu 19 września 2023 roku. Było też okazją do rozmów i wysłuchania prelekcji Anny Niemczyckiej-Gottfried z portalu rynekisztuka.pl na temat zasadności i opłacalności inwestowania w dzieła sztuki. Po forum jego uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia wystawy Tony’ego Cragga prezentowanej w CSW.

INSIDE PARK

Sprawdź inne wpisy

INSIDE PARK

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chciałbyś wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Inside Park
Prosta 12-14/1,
87-100 Toruń

Inside Park
Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń