INSIDE PARK

O crowdfundingu z prezesem Inside Parku

Tomasz Laskowski, prezes Inside Parku, kolejny raz był panelistą konferencji o crowdfundingu, organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Politechniką Warszawską po raz drugi zorganizowało konferencję dotyczącą crowdfundingu. Do udziału w niej naukowcy ponownie zaprosili Tomasza Laskowskiego, prezesa spółki Inside Park SA. 

Nasz szef wziął udział w panelu “Crowdfunding i biznes. Porozmawiajmy o kosztach”. Prezes opowiedział o pozyskiwaniu funduszy na inwestycje w modelu B2B i B2C oraz wskazał na koszty, jakie Inside Park poniósł od momentu podjęcia decyzji o wstąpieniu na giełdę. Na koszty składały się wynagrodzenie akredytowanego doradcy i prawników, szeroko zakrojone działania marketingowe oraz dziesiątki godzin pracy osób zatrudnionych w firmie. – To co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych  szacował Tomasz Laskowski. – Prestiż związany z funkcjonowaniem spółki na giełdzie oraz poczucie bezpieczeństwa naszych inwestorów uważam jednak za bezcenne.

W panelu wraz z szefem Inside Parku udział wzięli: Maciej Kowalski – prezes spółki Kombinat Konopny SA, Arkadiusz Talun – członek zarządu Emplocity SA i Paweł Czarnecki – przewodniczący rady nadzorczej  Spirit Games Studio SA. Dyskusję moderował Piotr Majewski, prezes Find Funds SA.

Oprócz stricte biznesowego panelu podczas konferencji odbył się jeszcze panel naukowy „Sprostać wzywaniom”, panel dotyczący regulacji prawnych oraz panel o przyszłości crowdfundingu w Polsce. 

Więcej informacji o konferencji Crowdfunding 4.0

INSIDE PARK

Sprawdź inne wpisy

INSIDE PARK

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chciałbyś wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Inside Park
Prosta 12-14/1,
87-100 Toruń

Inside Park
Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń