INSIDE PARK

Jesteśmy o krok od debiutu na giełdzie

4 lipca br. złożyliśmy do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu. Złożenie wniosku nastąpiło blisko w rok po udanej pierwszej publicznej emisji akcji.

Zgodnie z wymogami rynku NewConnect dokument wprowadzający został przygotowany i zaakceptowany przez Autoryzowanego Doradcę i stanowi kompleksowy zestaw informacji o spółce: od danych o podmiocie, przez strategię i misję spółki, aż po sprawozdania finansowe. Teraz zarząd giełdy w ciągu 10 dni powinien dostarczyć spółce ubiegającej się o notowania zestaw pytań dotyczących jej działalności i planów na przyszłość. 

– NewConnect da Inside Parkowi dostęp do kapitału i zwiększy naszą wiarygodność. NewConnect to też przejrzysta wycena firmy. Debiut na giełdzie przyspieszy rozwój spółki i umożliwi inwestowanie na znacznie większą skalę niż dotąd – wyjaśnia Tomasz Laskowski, prezes zarządu Inside Park SA. 

Jak podaje Giełda Papierów Wartościowych, rynek NewConnect został przygotowany z myślą o niewielkich, ale dobrych spółkach, które borykają się z tzw. luką kapitałową. Przedsiębiorstwom takim ze względu na swoją wielkość i inne uwarunkowania często brakuje środków na finansowanie ciekawych, innowacyjnych projektów lub produktów. Emitenci rynku NewConnect to firmy w różnych fazach rozwoju, ale z obiecującymi projektami inwestycyjnymi.

20 lipca 2022 roku zakończyła się pierwsza publiczna emisja akcji spółki Inside Park. Do grona nowych udziałowców dołączyły 32 osoby. Rozproszenie akcjonariatu było konieczne, aby rozpocząć proces notowania na giełdzie. – Uplasowanie emisji w czasie wojny uważam za sukces. Dziękuję akcjonariuszom za zaufanie. Dołożę wszelkich starań, aby stopa zwrotu była jak najwyższa – mówi T. Laskowski.

INSIDE PARK

Sprawdź inne wpisy

INSIDE PARK

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chciałbyś wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Inside Park
Prosta 12-14/1,
87-100 Toruń

Inside Park
Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń