INSIDE PARK

BCC poświadcza, że prowadzimy biznes zgodnie ze standardami ESG

Inside Park otrzymał od BCC tytuł Firmy Dobrze Widzianej. Przyznanie tytułu jest wyrazem uznania i podziękowaniem firmie, jej kierownictwu i pracownikom za szerzenie wiedzy na temat ESG oraz za skuteczne metody komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej – napisano na dyplomie.

Spółka Inside Park SA wzięła udział w 14. edycji konkursu Firma Dobrze Widziana, organizowanej przez Business Centre Club.  Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes zgodnie ze standardami ESG (to skrót od pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny) oraz szerzenie wiedzy na temat ESG i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. W tym roku patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rektor również przyjął zaproszenie do Kapituły Konkursu.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a udział w nim nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Oceny zgłoszeń dokonuje się na podstawie ankiety konkursowej, która zawiera podstawowe informacje o działalności firmy w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocenie podlegają: 

  • polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, 
  • narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn, 
  • skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej działań z obszaru ESG. 

Kapituła Konkursu w składzie: Paweł Łukasiak (przewodniczący) – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, dr Jacek Goliszewski – prezes BCC, Piotr Onikki-Górski – dyrektor Biura Kontaktów Społecznych BCC, Rektor SGH Piotr Wachowiak oraz Agata Kupczyk (sekretarz Kapituły), po ocenie zgłoszenia konkursowego, zdecydowała o uhonorowaniu Inside Parku zaszczytnym tytułem Firmy Dobrze Widzianej.

– To dla nas szczególne wyróżnienie po pierwsze ze względu na wyjątkowe uznanie, jakim cieszy się Business Centre Club. Po drugie natomiast tytuł jest dla nas bardzo ważny, ponieważ jako firma nie mamy obowiązku wdrażać standardów ESG, a mimo to od dwóch lat uczymy się pracować zgodnie z nimi. Jesteśmy dumni, że nasze starania doceniono – mówi Tomasz Laskowski, prezes Inside Parku.

Fot. Waldemar Gorlewski

INSIDE PARK

Sprawdź inne wpisy

INSIDE PARK

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chciałbyś wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Inside Park
Prosta 12-14/1,
87-100 Toruń

Inside Park
Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń